Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2011

szysza

+ 20°C Grecy zakładają swetry (jeśli je tylko mogą znaleźć).

+ 15°C Jamajczycy włączają ogrzewanie (oczywiście, jeśli je mają).

+ 10°C Amerykanie zaczynają się trząść z zimna. Rosjanie na daczach

sadzą ogórki.

+ 5°C Można zobaczyć swój oddech. Włoskie samochody odmawiają

posłuszeństwa. Norwedzy idą się kąpać do jeziora.

0°C W Ameryce zamarza woda. W Rosji woda gęstnieje.

- 5°C Francuskie samochody odmawiają posłuszeństwa

- 15°C Kot upiera się, że będzie spał z tobą w łóżku. Norwedzy

zakładają swetry.

- 17.9°C W Oslo właściciele domów włączają ogrzewanie.

Rosjanie ostatni raz w sezonie wyjeżdżają na dacze.

- 20°C Amerykańskie samochody nie zapalają.

- 25°C Niemieckie samochody nie zapalają. Wyginęli Jamajczycy.

- 30°C Władze podejmują temat bezdomnych. Kot śpi w twojej piżamie

- 35°C Zbyt zimno, żeby myśleć. Nie zapalają japońskie samochody.

- 40°C Planujesz przez dwa tygodnie nie wychodzić z gorącej kąpieli.

Szwedzkie samochody odmawiają posłuszeństwa.

- 42°C W Europie nie funkcjonuje transport. Rosjanie jedzą lody na

ulicy.

- 45°C Wyginęli Grecy. Władze rzeczywiście zaczynają robić coś dla

bezdomnych.

- 50°C Powieki zamarzają w trakcie mrugania. Na Alasce zamykają lufcik

podczas kąpieli.

- 60°C Białe niedźwiedzie ruszyły na południe.

- 70°C Zamarzło piekło.

- 73°C Fińskie służby specjalne ewakuują świętego Mikołaja z Laponii.

Rosjanie zakładają uszanki.

- 80°C Rosjanie nie zdejmują rękawic nawet przy nalewaniu wódki.

- 114°C Zamarza spirytus etylowy. Rosjanie są wkurzeni ...

Różnice temperatur
Reposted fromradmen radmen

March 19 2011

szysza
7775 59a6
Reposted byschiff0800dbcjaskxrobertmilanwhenthesungoesdownnahtanojmastermind

March 15 2011

szysza
2359 a305
EX
Reposted fromjadex jadex viaPazniak Pazniak
szysza
8323 f4d6

I Ty to potrafisz.

Reposted fromsoupdujour soupdujour viaPazniak Pazniak
szysza
5984 326a
Reposted bycarolinemaria carolinemaria

March 13 2011

szysza
9101 fe1e

March 10 2011

8168 bbb7

4lluneedislove:

Why the hell can I hear a thump when I look at the picture? And no thump when I look away?

Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viaizyntrill izyntrill
szysza
noc to inny wymiar. kobiety w nocy są piękniejsze. bardziej pewne
siebie, mocniej zmysłowe i seksowne. mężczyźni w nocy są mądrzejsi i (bardziej) męscy. jedzenie smakuje w nocy zupełnie inaczej. wszystkie smaki wędrują zmysłami dokładniej, ostrzej, głębiej. samotne noce są bardziej samotne niż
najsamotniejsze dni. nocą filmy bardziej wzruszają, rozmowy bardziej się kleją, a esemesy najlepiej wyglądają.

March 05 2011

szysza
You have to ask yourself one, fuckin' important question: what do you want to do in your life?

And start doing it.
— truth No16
szysza
2019 eed4
Reposted frominspirations inspirations
szysza
6587 bc78
Reposted fromiDream iDream vialadybirdka ladybirdka
szysza
szysza
6944 0df7
awww, that's sweet.
szysza
It's not even worth to miss somebody, if you're not sure he's sleeping alone tonight.
— truth No15
Reposted bymajohn majohn

March 02 2011

szysza
3540 9020 500
Reposted fromaustralia7 australia7 viafirindus firindus

March 01 2011

szysza
4998 4c1d 500
Reposted fromnepotism nepotism viataxinieuwslog taxinieuwslog

February 28 2011

szysza
Reposted fromadamh adamh viacybersoul cybersoul
szysza
3488 e71c
Reposted fromsniegi sniegi viacybersoul cybersoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl